New Chapter – Hành Trang Mới Trong Quá Trình Phát Triển Của Medinet

Chủ nhật, 18/01/2024

“New Chapter” – Một trang mới, hành trình mới với không chỉ Ban lãnh đạo mà còn là với tất cả nhân sự nhà Me!

Bước qua dốc mốc 5 tuổi thành lập và phát triển đáng tự hào, bước sang tuổi mới Medinet luôn đặt cho mình những định hướng, bước đi mới trong lĩnh vực Digital Marketing nói chung, cũng như truyền thông về y dược nói riêng.

Cùng với tầm nhìn dài hạn, định hướng phát triển trong công việc của Ban Giám đốc, tất cả các nhân sự nhà Me đã cùng nhau tạo nên một bức tranh với rất nhiều những gam màu khác nhau, như những tính cách, công việc, cuộc sống, mối quan hệ đồng nghiệp giữa tất cả mọi người với nhau. Trong bức tranh ấy ngoài các gam màu sáng cũng sẽ có những gam màu u tối, đấy luôn là những khó khăn, những thử thách mà nhân sự nhà Me phải cùng nhau cố gắng để có thể vượt qua. 

Dù đi cùng nhau từ lúc công ty mới thành lập cho tới nay, hoặc chỉ mới đồng hành cùng nhau tại ngôi nhà chung Medinet được một thời gian ngắn, nhưng nơi đây đã gắn bó và phát triển mọi người cùng nhau, để chương mới “New Chapter” sẽ là một bước tiến mới để Medinet cùng toàn thể Medi-ers có thể phát triển vững mạnh.

Bài viết liên quan